Russian version English version Nederlandse versie

Wordt een behandeling met Hirudotherapie als pijnlijk ervaren?

Een behandeling is nagenoeg pijnloos, slechts in het begin zult u een ‘brandnetelgevoel’ krijgen. Dit gevoel is echter na 3-5 minuten verdwenen.

Wordt een behandeling vergoed?

Een behandeling behoort vergoed te worden door uw zorgverzekeraar, maar niet alle verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze behandeling.

Hoeveel bloedzuigers worden er bij een behandeling gebruikt?

Elke patient krijgt een indivuduele behandeling. Het aantal bloedzuigers en de de duur van een behandeling hangt af van verschillende factoren.

Hoe vaak kunnen bloedzuigers worden gebruikt?

Bloedzuigers mogen maar één keer worden gebruikt.

De hoeveelheid bloed dat een bloedzuiger opzuigt, is dat schadelijk voor het lichaam?

Het bloed dat een bloedzuiger per keer opzuigt is gelijk aan 3-4 cc. Zodat de hoeveelheid bloed, die uw lichaam verlaat vrijwel nihil is.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd.