Russian version English version Nederlandse versie

Medisch Centrum Hirudo

“De levende naald”

Een oude herontdekte moderne natuurgeneeswijze

Vele jaren geleden toen ik als arts in een ziekenhuis in Rusland werkte en voor behandeling van mijn patiënten veel farmaceutische geneesmiddelen voorschreef, kreeg ik uiteindelijk twijfels of ik wel op de juiste weg was: moeten patiënten wel zo veel medicamenten gebruiken om van ziekten te kunnen genezen? De mensheid maakte + 100-150 jaar geleden pas kennis met farmaceutische geneesmiddelen. Daarvoor waren er nog geen farmaceutische fabrieken en chemische industrie. Maar de mensheid bestaat vele honderdduizenden jaren. Wat deden onze voorvaders dan om te genezen?

Nadat ik afgestudeerde was aan de universiteit medische faculteit verdiepte ik me vervolgens in thermodiagnostiek, lasertherapie, iriscopie maar ook kruidentherapie, acupunctuur, reflextherapie, lichamelijk opvoeding en begon voor mijn patiënten naast de reguliere steeds meer natuurgeneesmiddelen voor te schrijven. De beste oplossing vond ik in mijn eigen familie. Mijn oma had altijd voor eigen behandeling en herstel medicinale bloedzuigers gebruikt. Ik zag dit vaak in mijn kindertijd. Ze had vanaf haar 40-ste jaar een hartziekte, maar slikte nooit medicijnen. Ze had altijd een goed humeur, was slim, wijs, actief en had nooit rug- of hoofdpijn. Ze is op haar 87-ste overleden aan hartfalen. Had ze wat langer in het leven kunnen blijven? Ik denk het wel, maar de laatste 10 jaar konden wij nergens meer medicinale bloedzuigers voor haar kopen. De z.g. moderne geneeskunde had zijn intrede gedaan en oude natuurgeneesmethoden verworpen en overboord gezet. Ik herinnerde me dit alles, toen ik al 10 jaar als klinische arts werkte en besloot toen deze oude natuurmethode verder te gaan, analyseren en onderzoeken. De methode met bloedzuigertherapie (hirudoacupunctuur) waarvan ik al vele resultaten had gezien, had mijn speciale aandacht getrokken. Ik verzamelde alle verkrijgbare informatie over medicinale bloedzuigers en onderzocht hoe deze resultaten tot stand waren gekomen, welke specifieke stoffen medische actief zijn en leiden tot genezing. Ook ontdekte ik dat mensen die regelmatig medische bloedzuigers gebruikten een langer en gezonder leven genoten. Mijn waarnemingen en onderzoekingen werden uitgebreider en intensiever en al spoedig kon ik vele van mijn patiënten met deze natuur methode genezen. De resultaten van de behandeling met de medische bloedzuiger zou ik uitstekend willen noemen. De meeste patiënten die bij me kwamen hadden al vele medische behandelingen achter de rug die niet geleid hadden tot zichtbare verbetering of genezing. Velen van hen wist ik echter toch te genezen met bloedzuigertherapie. Gelukkig ontstond er op een gegeven moment weer meer interesse voor de medicinale bloedzuiger en kreeg ik de mogelijkheid om een officiële specialisatie voor Hirudotherapie (bloedzuigertherapie) aan de universiteit te volgen en aan wereldconferenties over Hirudotherapie deel te nemen.

Een puur empirische ontdekking

De bloedzuigertherapie methode is als geneeswijze al meer dan 3000 jaar bekend. Misschien gebruikten onze voorvaders deze wel eerder maar er was toen nog geen schrift. Het was een puur empirische ontdekking. Toevallig merkten mensen op dat zij zich na het zwemmen in open wateren, meren en rivieren veel gezonder voelden als zij door bloedzuigers waren gebeten en ze begonnen toen bloedzuigers voor eigen genezing te gebruiken. Ze verdeelden bloedzuigers in geneeskrachtige en nutteloze. Er zijn namelijk wel + 400 soorten bloedzuigers. Voor geneeskundige doeleinden kunnen slechts 3 soorten gebruikt worden.

Cleopatra gebruikte bloedzuigers om mooi en gezond te blijven. Misschien was dat wel het geheim van haar schoonheid en krachtige verschijning?

In de Winkler Prins- encyclopedie staat over bloedzuigers: “ Het medicinale gebruik van bloedzuigers berustte in eerste instantie op het onttrekken van bloed aan de patiënt. Voor dit doel werd voornamelijk de medicinale bloedzuiger gebruikt, die in Nederland zeldzaam is”. Tot ver in de 19 de eeuw werden medicinale bloedzuigers vaak gebruikt. “Een Duitse kwekerij leverde toen 1,5- 3,5 miljoen bloedzuigers per jaar, een Russische- 70 miljoen bloedzuigers per jaar”. De farmaceutische industrie extraheert nu het hirudine uit de koppen van bloedzuigers. Tot en met de 19 eeuw gebruikten mensen overal in de Europa heel veel medicinale bloedzuigers. Waren deze mensen onnozel of juist wijs en intelligent? Werden ze erdoor genezen? Of kregen ze verlichting? Ik denk dat deze mensen niet zo dom waren als wij denken en dat wij vandaag de dag de mogelijkheden die de natuur ons biedt te laag waarderen….. Wij zullen uiteindelijk de superioriteit en de kracht van de natuur a-priori toch moeten erkennen.

Wat doet de medicinale bloedzuiger eigenlijk?

Heden ten dage kan de biochemische wetenschap al op veel van deze vragen antwoord geven. De bloedzuiger is een geniaal voortbrengsel van de natuur. Als de bloedzuiger een keer heeft gegeten, dan kan ze zonder eten 2 tot 3 jaar in het leven blijven.Een bloedzuiger produceert complexe biologisch actieve stoffen zoals hirudine, chemotripsine, destabilase enz.. Er werden al bijna 100 werkzame stoffen in het speeksel van de bloedzuiger ontdekt. Medicinale bloedzuigers zijn uitstekende minibiologische farmaceutische fabriekjes. Kan de moderne farmaceutische industrie deze unieke combinatie van biologisch actieve stoffen produceren? Ik denk het niet. Tijdens een behandeling krijgt de patiënt biologisch actieve stoffen van deze levende naald. De bloedzuiger zuigt het bloed van een patiënt op en spuit zijn speeksel met biologisch actieve stoffen in het bloed van de patiënt. Zo’n behandeling is voor een patiënt vrijwel pijnloos.

Kunstenares Jissy Keuenhof

(Jissy heeft dit standbeeld uit dankbaarheid aan de bloedzuigers gemaakt en geschonken aan Centrum Hirudotherapie)

Waarom zijn deze stoffen zo belangrijk?

Ze herstellen de storingen van de bloedcirculatie. Het is nu al bekend dat de oorzaak van vrijveel voorkomende ziekten zoals chronische pijnsyndroom, hoofdpijn, migraine, pijn in de rug, been, arm, z.g. RSI of CANS, TIA, trombose van aderen, hart infarcten, hersens, infarcten, ziekten van de wervelkolom, en dergelijke veroorzaakt worden door storingen in de bloedcirculatie. De biologisch actieve stoffen van de bloedzuiger lossen deze storingen (cholesterol plaques, klontjes en trombose) in de bloedcirculatie op een natuurlijke manier op en het bloed kan weer vrij circuleren, zuurstof en voedingstoffen aanvoeren en koolzuurgas en afvalstoffen afvoeren, met als gevolg dat het aangedane orgaan verder weer goed kan functioneren. De bloedzuiger werkt in de kern van de oorzaak van de vele ziekten, daarom is hun werk zo effectief.

Behandeld kunnen worden

Ik werkte 20 jaar als arts specialist in Rusland. Sinds 2000 heb ik nu een praktijk in Nederland. In Nederland moest ik nogmaals mijn arts diploma bij de VU te Amsterdam behalen. (Nu ben ik twee keer als arts afgestudeerd) In mijn praktijk behandel ik patiënten met verschillende ziekten zoals:

chronische pijnsyndroom, pijn in de rug, nek arm, been, borst, muisarm RSI/CANS, fibromialgie, trombose, vernauwingen van slagaderen, hypertensie (hoge bloeddruk), angina pectoris, enkel-knie-schouderblessures, neuropathie, gewrichtsontstekingen, bepaalde vormen van artrose, hoofdpijn, inclusief migraine, slapeloosheid, depressies, gynaecologische problemen, prostatitis (verschillende soorten ontstekingen) en ook de preventie van deze ziekten.

De resultaten van deze behandelingen waren uitstekend. Er zijn zo veel mensen die aan talrijke ziekten lijden en een onvoldoende verbetering of genezing krijgen na een behandeling bij de reguliere geneeskunde. Ze voelen zich machteloos en verzamelen zich vaak in verschillende soorten verenigingen om elkaar te steunen. Met 27 jaar artservaring, mijn onderzoeken en behandelingsresultaten met de medicinale bloedzuiger geven mij, denk ik wel, het recht om te kunnen stellen: bloedzuigertherapie is een juiste weg om te genezen. In vele gevallen waar de reguliere geneeskunde geen oplossing biedt, kan de bloedzuigertherapie de helpende hand bieden.

Patiënten met bepaalde soorten allergie, een te laag niveau hemoglobine, hemofilie kunnen niet met bloedzuigertherapie behandeld worden.

Heeft deze methode bijwerkingen?

In het speeksel van de medicinale bloedzuigers zitten geen toxische stoffen die bijwerkingen zouden kunnen veroorzaken. Na een behandeling heeft iedereen een paar dagen jeuk en af en toe lichte reactie van de lymfeklieren. Tijdens mijn praktijk hebben zich nooit complicaties bij mijn patiënten voorgedaan.

Patiënten worden door mij alleen maar behandeld na een uitgebreide diagnose

Bij deze diagnose wordt bepaald of een patiënt in aanmerking kan komen voor een behandeling met de medicinale bloedzuigers, hoeveel behandelingen eventueel nodig zullen zijn en in hoeverre deze zullen leiden tot algemeen of gedeeltelijk herstel.

De Hirudotherapie wordt momenteel steeds meer onderkend en wetenschappelijk onderbouwd en is in landen als Duitsland, Frankrijk, Amerika, Israël en Rusland al heel populair. Daar zijn ook speciale biologische fabrieken voor productie van medicinale bloedzuigers.. De behoefte aan medische bloedzuigers wordt steeds groter. Deze therapie wordt nu nog steeds toegepast bij de plastische chirurgie voor doorbloeding van fijne aangehechte bloedvaten. Dat is een duidelijk voorbeeld van een combinatie van moderne technologie en Hirudotherapie.

De mogelijkheden van Hirudotherapie zijn echter veel ruimer

Ik ben van mening dat medische ingrepen in ons lichaam heel voorzichtig uitgevoerd moeten worden en effectief moeten zijn. Daarom moeten wij eerst zo veel mogelijk gebruik maken van wat de natuur ons biedt. Als ik zelf zou moeten kiezen tussen de modernste farmaceutische geneesmiddelen die soms een heel diepe en vaak onomkeerbare ingreep in ons lichaam als gevolg kunnen hebben met vele negatieve bijwerkingen of een goed werkende natuurgeneesmethode zonder schadelijke bijwerkingen zoals de bloedzuigertherapie, dan kies ik zelf voor deze bloedzuigertherapie. Mijn vraag is dan ook, waarom richt de moderne geneeskunde in Nederland zich uitsluitend op ontwikkelingen in de moderne farmaceutische industrie en wordt de bloedzuigertherapie in Nederland zo weinig toegepast? Ik ben van mening dat “de levende naald” - de medicinale bloedzuiger, in het belang van de patiënt, moet terugkeren in het arsenaal van de moderne arts. Bloedzuigertherapie is niet alleen een geneeswijze van de oude tijd maar ook van vandaag en morgen.

    

Deze website is auteursrechtelijk beschermd.